Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Artikel 1 - Webshop

1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Onder het kopje 'Privacyverklaring' op deze pagina kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.5. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.6. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

 

Artikel 2 - Bedenktijd en retourbeleid

2.1. U hebt veertien dagen bedenktijd. Mocht u binnen deze termijn van de koop af willen zien, dient u contact op te nemen via [email protected]. Vermeld hierbij altijd uw ordernummer. Wij vragen u dan het te retourneren product naar ons retour te sturen. De verzendkosten voor het retourneren van een product vallen voor rekening van de klant. Binnen veertien dagen nadat wij het product hebben ontvangen wordt het door u betaalde bedrag op het door u voor de aankoop gebruikte rekeningnummer teruggestort.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen onbeschadigd te zijn en voorzien te zijn van de originele, onbeschadigde verpakking.

2.3. In verband met hygiëne kunt u onze Plaster-Maxx pleisters alleen retourneren wanneer de originele verpakking niet aangebroken is.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant een betaling heeft voldaan. Nadat de bedenktermijn van veertien dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting na te komen. Heeft u een factuur niet binnen de betaaltermijn voldaan, volgt een aanmaning. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau. Wanneer u namens een rechtspersoon handelt dient u tekeningsbevoegd te zijn. Wanneer u niet tekeningsbevoegd blijkt geldt de verplichting voor u privé.

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop.

3.5. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 4 - De prijs

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief het BTW-tarief in Nederland. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. Uitzondering hierop is het gebruik van een kortings- of actiecode.

4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per e-mail aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers reageren zo snel mogelijk. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product.

5.2. Klachten over het product zelf, dienen ook schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze worden zo snel mogelijk beantwoord. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.

5.3. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Ons streven is om u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van vijf jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de algemene voorwaarden. Indien u bij levering bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij zorgen dat u geen financiële schade lijdt. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet, bewuste beschadiging of beschadiging door verkeerd gebruik. Eventuele kosten om goederen naar ons te versturen vallen niet altijd onder de garantie. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaatsvindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon geen garantie geldt.

5.6 Wanneer er misbruik gemaakt van onze garantie service (bijvoorbeeld het ten onrechte melden van een defect bij een van onze producten) zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen.Privacyverklaring

Invitalis Benelux, gevestigd aan Vrouw Avenweg 672, 2493WZ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.invitalisbenelux.com

Vrouw Avenweg 672, 2493WZ Den Haag

[email protected]

KvK nummer: 62195778 
BTW nummer: NL 854703846B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invitalis Benelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Invitalis Benelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Invitalis Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Invitalis Benelux) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invitalis Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Invitalis Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invitalis Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invitalis Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Invitalis Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invitalis Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via [email protected]